Month: March 2018
 /   /  Month: March 2018
ยืนยันสิทธิ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารอบที่ 1/2

ยืนยันสิทธิ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารอบที่ 1/2

ยืนยันสิทธิ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารอบที่ 1/2 วันที่ 19-22 มีนาคม 2561 ผ่านทาง เว็บไซต์ TCAS ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป Username ใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ Passport ID กรณีชาวต่างชาติ Password ใช้รหัสผ่านที่มหาวิทยาลัยแจกให้ผ่านทางเว็บไซต์รับสมัครคัดเลือกฯ หรือ เอกสารที่มหาวิทยาลัยแจกให้กรณีที่ผ่านการคัดเลือกฯ  

Read more