ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในแต่ละสถาบัน 10 กรกฎาคม 2560

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 15 มิถุนายน 2560 เวลา 18.00 น.

คะแนนสูงสุด-ต่ำสุด การคัดเลือกฯ ในระบบ Admissions 15 มิถุนายน 2560

ค้นหาเลขที่สมัคร Admissions

พิมพ์ใบสมัคร / ตรวจสถานะการชำระเงิน

ขอข้อมูลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ รายโรงเรียน (เฉพาะโรงเรียนเท่านั้น)

*** ติดตามข่าวสารและความคืบหน้าต่างๆ ทาง facebook ทปอ.***


เข้าสู่หน้าหลัก

© 2017 CUPT. All rights Reserved

Home Remedies For Wrinkles
Count Stats Visits