ยืนยันสิทธิ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารอบที่ 1/2
 /  Uncategorized / ยืนยันสิทธิ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารอบที่ 1/2
ยืนยันสิทธิ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารอบที่ 1/2

ยืนยันสิทธิ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารอบที่ 1/2

ยืนยันสิทธิ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษารอบที่ 1/2 วันที่ 19-22 มีนาคม 2561 ผ่านทาง เว็บไซต์ TCAS ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป

Username ใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ Passport ID กรณีชาวต่างชาติ

Password ใช้รหัสผ่านที่มหาวิทยาลัยแจกให้ผ่านทางเว็บไซต์รับสมัครคัดเลือกฯ หรือ เอกสารที่มหาวิทยาลัยแจกให้กรณีที่ผ่านการคัดเลือกฯ