ทปอ.มีมติให้สิทธ์นักเรียน ม.6 ที่มีคะแนนโอเน็ต 5 กลุ่มสาระสมัครAdmissionsได้ (สอบ O-NET ปี 2549/2550)

    ศ.นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวภายหลังการประชุมสามัญ ทปอ. ครั้งที่ 6/2552
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2552 ว่านักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบโอเน็ตประจำปีการศึกษา 2549 – 2550  5 กลุ่มสาระ
สามารถนำผล โอเน็ตมาสมัครAdmissions ในปีการศึกษา 2553 ได้ โดยการคิดคะแนนโอเน็ตให้ค่าน้ำหนัก 30% กำหนดให้วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ให้ค่าน้ำหนักวิชาละ 5% วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้ค่าน้ำหนักรวม 3 วิชา 5%   ในส่วนของการสอบ GAT และ PAT ทปอ.ยังคงยืนยันให้มีการจัดสอบปีละ 3 ครั้ง โดยครั้งแรกในเดือนกรกฎาคม ครั้งที่สองเดือนตุลาคม และครั้งที่สามเดือนมีนาคมในปีถัดไป


 
 
<<ข่าวก่อนหน้า
 
หมายเหตุ: หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ- ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  0-2354-5150-2, 0-2610-5432-4  โทรสาร  0-2354-5155, 0-2354-5156
เว็บไซต์ www.aupt.or.th
ข่าวและภาพโดย :ปรารถนา
วันที่ : 22 ธ.ค. 2552