โครงการนิทรรศการ "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา" ครั้งที่ 14

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

     

 

     
     
     
     
     
     
     

 

 


 
หมายเหตุ: หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ- ฝ่ายประชาสัมพันธ์
สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.)
ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  0-2354-5150-2, 0-2610-5432-4  โทรสาร  0-2354-5155, 0-2354-5156
เว็บไซต์ www.aupt.or.th
ข่าวและภาพโดย :ปรารถนา
วันที่ : 19 พ.ย. 2553